سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020

کمیسیون رفاه و تعاون

رئيس
محمد رضا ابراهیمی توانی

شرح وظایف کمیسیون

1) انجام هر گونه خدمات رفاهی اعم از امور بیمه وامور ورزشی تورهای مسافرتی سیاحتی وزیارتی وعلمی....
2) مذاکره اولیه با بانک ها وموسسات مالی جهت اخذ هر گونه تسهیلات اهم از وام خرید دفتر و وام تجهیز دفتر وغیره.
3) تشکیل صندوق قرض الحسنه برای وکلا.
4) تشکیل تعاونی مصرف.
5) تشکیل تعاونی مسکن ومطالعه در راستای نحوه تشکیل تعاونی .
6) شناسایی مراکز درمانی استان جهت مذاکره وتعامل برای اخذ تخفیف برای وکلاء وخانواده های آنان .
7) ارائه هر گونه پیشنهاد در جهت افزایش وارتقای خدمات رفاهی به وکلاء وخانواده های آنان به هیئت مدیره.

نائب رئيس
زهرا ارکیان
دبير
سعیده اکبری
عضو اصلي
محسن طاهرخانی
عضو اصلي
حسین میرزایی
عضو اصلي
علیرضا مهدی پور قزوینی
عضو اصلي
مونا گلپور