سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف21/92 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضو

مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم: «آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در

رأی شماره۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

الف ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۰۲۷، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۳۷۴۸ـ

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۴۵۴۴/ت۴۸۱۷۶هـ مــورخ1391/11/30، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوا

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ1392/9/17 بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۲۲۱۴ مورخ 1392/4/18 وزارت کشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب نمود: