سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020
مرکز امور مشاوران قزوین

گروه مقاله : تملک اراضی اشخاص در قانون زمین شهری

1-تملک اراضی

در ماده 9 قانون زمین شهری این قانون آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون بدلیل عدم تکافور اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایرشهری تامین نماید.

مجموع نظرات : 0تاریخ درج : 1393/08/22تعداد صفحات : 8نویسنده : طهماسب کیانفر

دیدگاه خود را ارسال کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
کد امنیتی
refresh
* متن نظر